نظرسنجی آزمایشی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر اقلید
این سامانه بصورت آزمایشی جهت یک نظر سنجی اولیه تهیه شده است و مسلما قابل استناد در محافل قانونی را ندارد
راه اندازی و افتتاح سایت
لطفا اطلاع رسانی بفرمایید
متاسفانه در تصاویر اولیه که ارسال شد، عدد آخر شماره سرویس پیامکی اشتباه شده بود که مجدد تهیه و ارسال شد. و شماره صحیح 50002177022399 است
راهنمای ثبت رای
کافیست کد نماینده مورد نظر را بصورت پیامک به شماره 50002177022399 ارسال نمایید
از هر شماره موبایل همراه فقط یک رای میتوانید ثبت کنید
پس از ارسال پیامک، بعلت انجام پروسه های سیستمی مخابرات ممکن است در حدود 2 تا 5 دقیقه زمان نیاز باشد تا تغییرات در سایت ثبت و بروز رسانی بشود
ترتیب نمایش نام کاندیداها بر اساس تعداد رای ثبت شده مرتب میشود
نمودار و فراوانی رای های ثبت شده کاندیداهای محترم

جمع کل رای های ثبت شده = 297


محسن حیدرنیا = 125
سید حسین افضلی = 77
محمد جواد نیکفر = 37
مسلم صالحی = 15
الیاس طاهری = 15
کاظم کریمی = 7
کامران فیروزی = 6
رضا میرسلیمانی = 6
ابولقاسم رحمانی = 6
شیخ مهدی زینلی = 2
حسین حسن بیگی = 1
قاسم باقری = 0
داوود حسینی = 0
محمد مشتاق زاده = 0
کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران شهر اقلید
6محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای محسن حیدرنیا در نظر سنجی
محسن حیدرنیا
 • کد رای گیری مجازی : 6
 • نام کاندیدای محترم : محسن حیدرنیا
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 125
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای محسن حیدرنیا لطفا عدد 6 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
1محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای سید حسین افضلی در نظر سنجی
سید حسین افضلی
 • کد رای گیری مجازی : 1
 • نام کاندیدای محترم : سید حسین افضلی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 77
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای سید حسین افضلی لطفا عدد 1 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
8محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای محمد جواد نیکفر در نظر سنجی
محمد جواد نیکفر
 • کد رای گیری مجازی : 8
 • نام کاندیدای محترم : محمد جواد نیکفر
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 37
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای محمد جواد نیکفر لطفا عدد 8 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
3محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای مسلم صالحی در نظر سنجی
مسلم صالحی
 • کد رای گیری مجازی : 3
 • نام کاندیدای محترم : مسلم صالحی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 15
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای مسلم صالحی لطفا عدد 3 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
5محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای الیاس طاهری در نظر سنجی
الیاس طاهری
 • کد رای گیری مجازی : 5
 • نام کاندیدای محترم : الیاس طاهری
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 15
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای الیاس طاهری لطفا عدد 5 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
11محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای کاظم کریمی در نظر سنجی
کاظم کریمی
 • کد رای گیری مجازی : 11
 • نام کاندیدای محترم : کاظم کریمی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 7
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای کاظم کریمی لطفا عدد 11 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
2محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای کامران فیروزی در نظر سنجی
کامران فیروزی
 • کد رای گیری مجازی : 2
 • نام کاندیدای محترم : کامران فیروزی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 6
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای کامران فیروزی لطفا عدد 2 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
7محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای رضا میرسلیمانی در نظر سنجی
رضا میرسلیمانی
 • کد رای گیری مجازی : 7
 • نام کاندیدای محترم : رضا میرسلیمانی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 6
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای رضا میرسلیمانی لطفا عدد 7 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
9محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای ابولقاسم رحمانی در نظر سنجی
ابولقاسم رحمانی
 • کد رای گیری مجازی : 9
 • نام کاندیدای محترم : ابولقاسم رحمانی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 6
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای ابولقاسم رحمانی لطفا عدد 9 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
4محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای شیخ مهدی زینلی در نظر سنجی
شیخ مهدی زینلی
 • کد رای گیری مجازی : 4
 • نام کاندیدای محترم : شیخ مهدی زینلی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 2
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای شیخ مهدی زینلی لطفا عدد 4 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
14محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای حسین حسن بیگی در نظر سنجی
حسین حسن بیگی
 • کد رای گیری مجازی : 14
 • نام کاندیدای محترم : حسین حسن بیگی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 1
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای حسین حسن بیگی لطفا عدد 14 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
10محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای قاسم باقری در نظر سنجی
قاسم باقری
 • کد رای گیری مجازی : 10
 • نام کاندیدای محترم : قاسم باقری
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 0
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای قاسم باقری لطفا عدد 10 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
12محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای داوود حسینی در نظر سنجی
داوود حسینی
 • کد رای گیری مجازی : 12
 • نام کاندیدای محترم : داوود حسینی
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 0
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای داوود حسینی لطفا عدد 12 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
15محبوب کردن کاندیدای محترم ، آقای محمد مشتاق زاده در نظر سنجی
محمد مشتاق زاده
 • کد رای گیری مجازی : 15
 • نام کاندیدای محترم : محمد مشتاق زاده
 • تعداد کل آرای اتخاذ شده : 0
 • آدرس سایت و پایگاه اطلاع رسانی :
 • آدرس کانال تلگرام :
 • آدرس و شماره تماس ستاد مرکزی:

برای شرکت در نظر سنجی و محبوب کردن کاندید محبوب، آقای محمد مشتاق زاده لطفا عدد 15 را به شماره 50002177022399 ارسال نمایید.
بررسی ثبت رای
برای صحت کارکرد و عملکرد صحیح این سامانه کافیست با توجه به تاریخ ارسال پیامک در لیست زیر به نمایش همه رای های داده شده به سه حرف آخر شماره موبایل خود را براحتی پیدا کنید
به دلیل حفظ حریم شخصی رای دهندگان، فقط سه شماره آخر موبایل بهمراه تاریخ دقیق نمایش داده می شود
 • در 2016-02-26 11:04:24 مالک شماره 09*****3345 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 20:23:02 مالک شماره 09*****0014 برای آقای حسین حسن بیگی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 10:35:46 مالک شماره 09*****7927 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 10:07:20 مالک شماره 09*****2896 برای آقای مسلم صالحی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 10:06:43 مالک شماره 09*****9278 برای آقای مسلم صالحی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 09:54:17 مالک شماره 09*****0926 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 09:52:29 مالک شماره 09*****4452 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 06:53:33 مالک شماره 09*****4825 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 06:51:11 مالک شماره 09*****5968 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 06:08:21 مالک شماره 09*****6013 برای آقای مسلم صالحی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 06:05:06 مالک شماره 09*****9798 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 05:56:31 مالک شماره 09*****5241 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 05:55:01 مالک شماره 09*****1037 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 05:52:02 مالک شماره 09*****0421 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-25 05:43:26 مالک شماره 09*****5529 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 19:42:19 مالک شماره 09*****7847 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:30:28 مالک شماره 09*****5200 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:29:00 مالک شماره 09*****7532 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:28:24 مالک شماره 09*****1162 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:28:24 مالک شماره 09*****7422 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:24:57 مالک شماره 09*****0070 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:21:58 مالک شماره 09*****5561 برای آقای الیاس طاهری یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 18:20:52 مالک شماره 09*****9979 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 17:33:06 مالک شماره 09*****8702 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 16:49:39 مالک شماره 09*****4695 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 15:48:27 مالک شماره 09*****9816 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 14:58:33 مالک شماره 09*****9698 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 13:42:11 مالک شماره 09*****4176 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 13:28:14 مالک شماره 09*****6229 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 13:26:58 مالک شماره 09*****7582 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 12:17:03 مالک شماره 09*****1840 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 11:27:23 مالک شماره 09*****4119 برای آقای محسن حیدرنیا یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 08:57:24 مالک شماره 09*****9280 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 07:06:05 مالک شماره 09*****3653 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 06:58:55 مالک شماره 09*****9619 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 06:31:55 مالک شماره 09*****2203 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 06:31:31 مالک شماره 09*****5306 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 05:59:07 مالک شماره 09*****9146 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 04:12:59 مالک شماره 09*****7916 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-24 00:34:42 مالک شماره 09*****4979 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 20:52:32 مالک شماره 09*****0215 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 18:07:17 مالک شماره 09*****1121 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 16:52:32 مالک شماره 09*****1816 برای آقای سید حسین افضلی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 15:34:12 مالک شماره 09*****9025 برای آقای محسن حیدرنیا یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 13:54:06 مالک شماره 09*****0467 برای آقای محسن حیدرنیا یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 13:34:20 مالک شماره 09*****0264 برای آقای محسن حیدرنیا یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 13:24:37 مالک شماره 09*****9357 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 13:03:47 مالک شماره 09*****2328 برای آقای محمد جواد نیکفر یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 12:26:42 مالک شماره 09*****5833 برای آقای کاظم کریمی یک رای ثبت کرد
 • در 2016-02-23 11:45:00 مالک شماره 09*****1879 برای آقای محسن حیدرنیا یک رای ثبت کرد
 • بررسی صداقت ثبت رای مجازی
  سابقه و عملکرد شفاف این سامانه برای اثبات بی طرفی و صداقت ما کافیست
  • بدلیل جلوگیری از فریبکاری و القای یک کاندیدای خاص هیچ تبلیغی برای کاندیدای خاصی در سایت قرار داده نشده است
  • ترتیب و کد هر کاندید بصورت تصادفی است و هیچ دلیل خاصی برای اختصاص کد خاص به کاندید خاص وجود ندارد
  • هر کاندید که رای بیشنری کسب کند بصورت اتوماتیک به بالای لیست منتقل میشود و لیست کاندیداها بر اساس کسب رای بیشتر است
  • بعضی شماره ها که در لیست مانند هم هستند، بدلیل این است که یک شخص مثلا دو شماره همراه اول و ایرانسل دارد و 5 حرف انتهایی شماره هر دو یکسان است و این شخص با هر دو شماره خود رای را ثبت کرده است
  • .... این سامانه فقط بدلیل جلوگیری از مشکلات خاص ثبت رای که در دیگر سایتها وجود داشت ایجاد شده است تا مشکل ثبت رای وجود نداشته باشد
  خانه
  معرفی
  راهنما
  برای درج اطلاعات صحیح خود با ما تماس بگیرید
  Info@Kelil.ir , 09123844412

  سامانه نظرسنجی
  راه اندازی نسخه آزمایشی

  لینکهای پیشنهادی

  لینک های تصادفی

  پیشنهادات

  Copyright © 2002-2016, kelil.ir. Design and Hosting by ParHost All Rights Reserved.